Miten Jäseneksi Sry Vaasaan? 

Voit liittyä jäseneksi täyttämällä SRY:n jäsenlomakkeen ja toimittamalla sen yhdistykselle lomakkeen ohjeiden mukaisesti. Jäsenlomakkeen löydät täältä.

  

Olet automaattisesti oman alaosastosi jäsen lähettämällä hakemuksen pääliittoon!

 

SRY on Suomen Kennelliiton (SKL), Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) ja Internationale Federation für Rottweilerfreunden (IFR) jäsen. SRY on SKL:n määrittelemä rotujärjestö, jonka tehtävänä on:

 

-  jalostustyön ohjaaminen, toteuttaminen ja valvonta

  

- jäsenistön valistaminen rodun ja koiranpidon osalta

   

- yhteistyö ja yhteydenpito Suomen Kennelliittoon

   

- näyttely-, kilpailu- ja julkaisutoiminnan hoitaminen

 

SRY tarjoaa jäsenilleen:

-pentuvälityksen

-jalostusneuvonnan

-ulkomuodontarkastukset

-luonnetestit

-koulutustoimintaa

-palveluskoirakokeita

-näyttelyitä

-Rottweiler-lehden

 

Jalostustoiminta

Jalostustoiminta käsittää jalostusneuvonnan kasvattajille, ulkomuodontarkastusten ja luonnetestien järjestämisen, kasvattajille tarkoitetun koulutuksen sekä pentuvälityksen.

SRY välittää jäsentensä kasvattamia rottweilerpentuja. Kasvattajat ilmoittavat astutuksesta ja syntyneistä pennuista tiedot pentuvälitykseen. Pennunostajille lähetetään kirjallisena tiedot myymättä olevista ja odotettavissa olevista pennuista. Ostaja kuitenkin aina itse päättää, mistä hän pennun ostaa.

 

Alueellinen toiminta

Paikalliset alaosastot ja rekisteröidyt kerhot järjestävät alueellaan koulutustoimintaa, kerhoiltoja, PK-kokeita, leirejä, näyttelyitä, illanviettoja, luonnetestejä, ulkomuodontarkastuksia, lastenvetoja ja muuta toimintaa. Osallistu!

 

Rottweiler-lehti

SRY:n jäsenet saavat kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän ROTTWEILER -lehden. Lehdessä kerrotaan koiranpitoon liittyvistä asioista ja ajankohtaisista tapahtumista. Lehteä lukemalla voi kartuttaa tietojaan koiran pitoon, hoitoon, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. SRY julkaisee myös rottweilereiden näyttely-, kilpailu- ja luonnetestitulokset.

 

Pentuvälitys:

sry.pentuvalitus @ gmail.com

040 357 6529 arkisin klo 18-20 

Jarkko Johansson

Siirintie 10

01860 Perttula

 

 


SUOMEN ROTTWEILERYHDISTYS RY:N VAASAN ALAOSASTON SÄÄNNÖT

 

Alaosaston nimi on Suomen Rottweileryhdistys ry:n Vaasan alaosasto ja sen kotipaikka on Vaasa

 

Vaasan alaosaston toiminta-alue käsittää Vaasan kennelpiirin alueen.

 

Alaosaston tarkoituksena on herättää toiminta-alueellaan harrastusta rottweiler-koirarotuun ja ohjata jäseniään oikein kasvattamaan ja opettamaan koiriaan. Päämääräänsä alaosasto pyrkii kurssien, neuvottelujen, kokeiden ja näyttelyiden avulla.

 

Alaosasto on Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 9.pykälän tarkoittama alaosasto.

 

Alaosaston jäsenet ovat alaosaston toiminta-alueella asuvat Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 6. pykälän mukaiset henkilöjäsenet. Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallitus voi hyväksyä jäsenen kuulumisen vain pääyhdistykseen tai toiseen alaosastoon kuin tämä asuinpaikan mukaan kuuluisi.

 

Suomen Rottweileryhdistys ry tukee alaosastoa toimintamäärärahalla, jonka maksuperusteet ja – määrän päättää Suomen Rottweileryhdistys ry:n syyskokous.

 

Alaosaston toimintaa johtaa sen hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä (6) kuusi varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan alaosaston vuosikokouksessa. Hallituksesta on erovuorossa vuosittain puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä puolet varsinaisista jäsenistä, viimeksi mainitut ensikertaa arvalla ja sen jälkeen vuorollaan. Varapuheenjohtajan ja sihteerin valitsee hallitus keskuudestaan. Sihteeri voi olla hallituksen ulkopuoleltakin. Alaosaston nimen kirjoittavat ja laskut maksettaviksi hyväksyvät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajat voivat kuitenkin valtuuttaa rahastonhoitajan yksin nostamaan ja kuittaamaan pankkiin talletettuja alaosaston varoja.

 

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

Alaosaston vuosikokous pidetään helmikuu 15. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)      todetaan kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi

2)      valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

3)      valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja näille varamiehet

4)      käsitellään alaosaston toimintakertomus

5)      esitellään tilinpäätös ja käsitellään tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapaudesta

6)      valitaan alaosaston puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet

7)      valitaan kaksi(2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

8)      hyväksytään alaosaston toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

9)      keskustellaan ja päätetään niistä alaosaston toimintaa koskevista asioista, jotka hallitus on kokouskutsussa esittänyt

10)  keskustellaan muista esille tulevista asioista

 

Alaosaston toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi.

 

10§

Kutsu sekä varsinaisiin että ylimääräisiin alaosaston kokouksiin on hallituksen toimesta toimitettava kullekin jäsenelle postitse tai julkaistava Suomen Rottweileryhdistys ry:n julkaisussa viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 

11§

Vaalit ja muut kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä. jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

12§

Alaosaston tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätös sekä varainhoitokertomus on viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta toimitettava tilintarkastajille, joiden on annettava tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta. Alaosaston kokouksessa käsitellyt toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma sekä vuosikokouksen pöytäkirja on toimitettava Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallitukselle helmikuun 28. päivään mennessä.

 

13§

Jos alaosaston toiminta päättyy, siirtyvät sen hallinnassa olevat varat ja omaisuus Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallintaan.

 

14§

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

SRY Vaasa Jäsenkirje #4.pdf
Adobe Acrobat Document 147.9 KB
SRY Vaasa Facebookissa
SRY Vaasa Facebookissa
SRY Vaasan sähköposti: sry.vaasa@gmail.com
SRY Vaasan sähköposti: sry.vaasa@gmail.com

** KOULUTUS**

Treenit välilehdeltä löydät tietoa koulutuksistamme, tai ota yhteyttä hallituksen jäseniin.

 

     SRY Vaasan tilinro: 

FI27 3939 0057 1178 97

 

 

Jaa nettisivumme Facebookissa

SRY Vaasa Jäsenkirje #3 2018
SRY_Vaasa_Jäsenkirje_#3.pdf
Adobe Acrobat Document 76.2 KB
SRY Vaasa Jäsenkirje #2 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 63.2 KB
SRY Vaasa Jäsenkirje #1 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 44.0 KB